İstanbul Portalı >> Türk Dünyası >> Çalışmaları  
Resimlerimiz
Koordinatörlük
Etkinlik ve Projeler
Koordinasyon Kurulu
Öğrenci Rehberi
Linkler
E-Başvuru
 Duyurular
İletişim

1) Kuruluş

2) Amaçları

3) Çalışmaları
4) İstanbul Valisi
5) Vali Yardımcısı
6) Tanıtım

1)İlgili kurum, kuruluş ve kişilerce Valiliğimizden istenilen konu ile ilgili çalışmaları yürütmek.
2)Kültür ve sanat günleri düzenlemek ve düzenletmek.
3)Toplantılar, seminerler düzenlemek ve düzenletmek.
4)İlgili kurum, kuruluş ve kişileri toplantıya çağırmak.
5)Yemekler düzenlemek, düzenletmek.
6)Misafir bilim adamı, kültür, sanat, spor ve gezi gruplarına faaliyetlerini gerçekleştirmede gerekli yardımda bulunmak.
7)Sergiler düzenlemek, düzenletmek.
8)Anketler, bilgi formları geliştirmek, düzenlemek, uygulamak, uygulatmak.
9)Geziler düzenlemek, düzenletmek.
10)Dost Aile (Rehber Aile) programı geliştirmek, yürütmek.
11)Okullarımızda “Türk Basını’nda Türk Dünyası” arşivi oluşmasını ve bu konuda gerekli iş bölümünü sağlamak.
12)Spor çalışmaları yapılmasını sağlamak.
13)Şiir, Kompozisyon, Fotoğraf, Resim, Müzik, Tiyatro, Spor vb. yarışmalarının yapılmasını sağlamak, sağlatmak.
14)Valilik Makamı’nın uygun görmesi ile gazete, bülten, dergi çıkarmak, çıkartmak.
15)Misafir öğrencilerin her türlü sorunlarını dinlemek, araştırmak, ilgililerle görüşmek, misafir öğrencilerin sorunlarını ilgili kurum, kuruluş ve kişilere bildirmek.
16)Türk Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile kararname, müfredat, genelge ve duyurularla yapılması istenilen her türlü çalışmaları gözetlemek.
17)Yapılacak çalışmalar ve çalışma alanı ile ilgili konularda ilgili kurum, kuruluş ve kişilere sunulmak üzere rapor hazırlamak.
18)Çalışmaların bilimsellik esaslarına göre yürütülmesini sağlamak.
19)Kişilere yapılacak maddi yardımlar için gerekli çalışma ve koordinasyonu sağlamak.
20)Misafir öğrencilerin ildeki kültür, sanat, spor vb. faaliyetlerini izlemelerini sağlamak.
21)Türk Dünyası ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kurultaylarda alınan tavsiye niteliğindeki kararları hayata geçirecek birimlerin oluşmasına katkıda bulunmak.
22)Misafir öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilgili Kültür ve Sanat değerlerinden uzak kalmamaları için kütüphane oluşturmak, oluşturan kurumlara yardımcı olmak.
23)Misafir öğrencilerin ülkemizdeki konumlarından istifade eden ve bu konuyu istismar eden kuruluşlarla ilgili önlem almak, alınmasında katkıda bulunmak.
24)Misafir öğrencilerin ülkelerinde iş yapan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.
25)İlimizde “Türk Dünyası Gösteri Merkezi” oluşturulabilmesi için gerekli organizasyonları yapmak, yapanlara katkıda bulunmak.
26)Türk Dünyası ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile projeler oluşturmak, oluşturulan projelere katkıda bulunmak.
27)İlimizde misafir öğrencilere ilgi duyan kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanmak.
28)Misafir öğrencilerden mezun olanların istihdamı ile ilgili kendi ülkelerinde imkanlar oluşturmak, oluşturanlara yardımcı olmak.
29)Rehberlik yapma.
30)Çalışmaların belgelendirilmesini sağlamak.

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86