İstanbul Portalı >> Türk Dünyası >> Amaçları  
Resimlerimiz
Koordinatörlük
Etkinlik ve Projeler
Koordinasyon Kurulu
Öğrenci Rehberi
Linkler
E-Başvuru
 Duyurular
İletişim

1) Kuruluş

2) Amaçları

3) Çalışmaları
4) İstanbul Valisi
5) Vali Yardımcısı
6) Tanıtım

1)Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarından gelenlere verilecek hizmetler konusunda araştırma, geliştirme ve çalışmalarda bulunma.
2)Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelenlere rehberlik yapma, yardımda bulunma.
3)Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarından gelenlere İstanbul ilinde verilecek sosyal ve kültürel hizmetleri koordine etme.

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86