İstanbul Portalı >> Türk Dünyası >> Koordinatörlük  
Resimlerimiz
Koordinatörlük
Etkinlik ve Projeler
Koordinasyon Kurulu
Öğrenci Rehberi
Linkler
E-Başvuru
 Duyurular
İletişim

1) Kuruluş

2) Amaçları

3) Çalışmaları
4) İstanbul Valisi
5) Vali Yardımcısı
6) Tanıtım

İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü, T.C. Başbakanlığının 11.03.1993 tarih ve 3295 sayılı genelgesine istinaden, İstanbul Valiliğinin 14.01.1998 tarih ve 71 sayılı olurları ile kurulmuştur. Konu ile ilgili olarak İstanbul Valiliği’nin “Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi” bulunmaktadır.

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86